Czasopismo

CZASOPISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE "NASZE MIASTO"  


Elektroniczne wersje Czasopisma "Nasze Miasto" (do pobrania w wersji PDF):

>>> Nr 4/2014 (10) Czasopisma „Nasze Miasto” (wrzesień 2014)
>>> Nr 3/2014 (9) Czasopisma „Nasze Miasto” (czerwiec 2014)
>>> Nr 2/2014 (8) Czasopisma „Nasze Miasto” (maj 2014)
>>> Nr 1/2014 (7) Czasopisma „Nasze Miasto” (marzec 2014)

>>> Nr 4/2013 (6) Czasopisma „Nasze Miasto” (grudzień 2013)

 

>>> Nr 3/2013 (5) Czasopisma „Nasze Miasto” (listopad 2013)
>>> Nr 2/2013 (4) Czasopisma „Nasze Miasto” (październik 2013)

>>> Nr 1/2013 (3) Czasopisma „Nasze Miasto” (lipiec 2013)

>>> Nr 2/2012 Czasopisma „Nasze Miasto” (październik 2012)

>>> Nr 1/2012 Czasopisma „Nasze Miasto” (maj 2012)

 

Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział I Cywilny w dniu 12.01.2012 r. wydał postanowienie o zarejestrowaniu czasopisma pt.: „Nasze Miasto. Czasopismo społeczno – kulturalne aktywnych mieszkańców miasta Sławkowa” pod numerem Pr. 2448 rejestrze dzienników i czasopism. 

Czasopismo społeczno – kulturalne „Nasze Miasto” poświęcone jest różnorodnym aktywnościom mieszkańców Sławkowa oraz działaniom podejmowanym przez Stowarzyszenie Sławków. Celem Czasopisma „Nasze Miasto” jest także prezentacja projektów, które uzyskały dofinansowanie UE lub innych grantodawców.

 

Inicjatywa ta wpisuje się w nurt obywatelskiego dziennikarstwa i nawiązuje do dawnych doświadczeń wydawniczych i promocyjnych Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków. Wśród nich można wymienić między innymi wydawanie w latach 2001-2002 „Eurobiuletynu”, który przybliżał kwestie dotyczące integracji Polski z Unią Europejską oraz prowadzenie w latach 2002-2007 portalu internetowego Sławkowski Portal Aktywności Lokalnej.
 

Pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma został Rafał Adamczyk przy otwartej  formule składu redakcyjnego w zależności od poruszanych tematów. Na łamach Czasopisma „Nasze Miasto” pragniemy przedstawiać wybrane wydarzenia z życia naszej społeczności. Wydarzenia, które mają miejsce dzięki twórczej i zaangażowanej postawie mieszkańców Sławkowa. Będziemy mówić o tych małych i dużych sprawach, wydarzeniach jednorazowych, cyklicznych lub stałej aktywności, zasługujących na utrwalenie ich w lokalnej świadomości. Budują one bowiem naszą tożsamość oraz stanowią fundament wielowymiarowego rozwoju naszego miasta. Uzupełniają one również w istotny sposób działalność administracji samorządowej – wyjaśnia Rafał Adamczyk.


Redaktorem Naczelnym Czasopisma "Nasze Miasto"

od czerwca 2013 roku jest Antoni Michniewski.