O Stowarzyszeniu

Skład Zarządu
Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków
w latach 2011-2014:


Tomasz Prowancki – Prezes Zarządu

Paweł Szreter – Zastępca Prezesa Zarządu (od VI 2013)

Rafał Adamczyk – Zastępca Prezesa Zarządu (do III 2013)
Wirtualna Wizytówka: http://www.rafaladamczyk.pl
Tel. +48.501.435.287

Beata Jakubowska – Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków
w latach 2011-2014:


Elżbieta Tomczyk
Waldemar Raczyński
Antoni Michniewski

Praca członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej
opiera się na społecznym i nieodpłatnym zaangażowaniu w sprawy naszej organizacji.  

Dokumenty do pobrania:

>>>>
Aktualny Statut Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków
>>>> Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia w latach 2001-2010
>>>> Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia w 2011 roku
>>>> Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia w 2012 roku
>>>> Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia w 2013 roku

Adres siedziby:

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków
Rynek 22, 41-260 Sławków

email:     biuro@stowarzyszenie-slawkow.pl
WWW:   http://www.stowarzyszenie-slawkow.pl