Projekty Stowarzyszenia

Projekt "COOLturalna Piwnica"
2012-2013+


Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków uzyskało dotację 40.000,00 złotych dla projektu „COOLturalna Piwnica” w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Pozyskana dotacja w wysokości 40.000,00 złotych przeznaczona została na działania służące wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z terenu Sławkowa. Znaczenie sukcesu podkreśla fakt, iż do konkursu zgłosiło się 187 organizacji z całego kraju a dotacje otrzymały tylko 23 projekty. Tym samym Stowarzyszenie „Sławków” jest jedyną organizacją pozarządową z terenu powiatu będzińskiego i drugą z obszaru województwa śląskiego, która otrzymała dotację w tym konkursie.

Celem projektu „COOLturalna Piwnica” jest zwiększenie wykorzystania potencjału i chęci do działania młodych ludzi z terenu Sławkowa. W projekcie mają oni możliwość rozwoju swoich zainteresowań, pasji, pokazania swoich talentów. Nasz cel jest prosty – zamierzamy wyzwolić jak najwięcej pozytywnej energii młodych ludzi w Sławkowie, pobudzić ich kreatywność i zachęcić do innowacyjnego działania. Projekt dotyka zagadnień szeroko pojętej kultury i sztuki, dając młodzieży pole do działania, aktywizacji i animacji społeczności lokalnej, a przede wszystkim stworzenia niezależnego miejsca dla twórczych i rozwijających spotkań – stwierdza Rafał Adamczyk, animator grupy młodzieży, inicjator i realizator wielu projektów aktywizacji i rozwoju społeczności regionalnych oraz lokalnych.

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie, od początku konsultowane z młodzieżą, mają charakter aktywnych zajęć, rozwijających kompetencje i umiejętności młodzieży w sposób zadaniowy. Część zajęć jest skierowana do społeczności lokalnej Sławkowa.

Strona www projektu: https://www.facebook.com/COOLturalnaPiwnica