Nasze wydawnictwa

WYDAWNICTWA STOWARZYSZENIA "SŁAWKÓW"


2014

Płyta DVD "Kazania Sejmowe ks. Piotra Skargi"

Spektakl słowno - muzyczny "Kazania Sejmowe ks. Piotra Skargi" w wykonaniu Dariusza Wiktorowicza i sławkowskiego chóru Cantamus Domino pod dyrekcją Małgorzaty Kostki na płycie DVD.

To pierwsze tego typu wydawnictwo multimedialne w Sławkowie.

Na płycie znalazły się również specjalne dodatki multimedialne, na które składają się reportaże dziennikarskie (w tym z wystawionych w kościele 6 kwietnia 2014 roku "Zamyśleń Wielkopostnych" z okazji 5 jubileuszu Chóru Cantamus Domino), elektroniczne wydania czasopisma "Nasze Miasto" oraz krótka podróż po wnętrzu sławkowskiego kościoła parafialnego.
Wydawnictwo kulturalne przygotowane zostało w ramach zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Promocja zasobów kulturalnych i dziedzictwa narodowego Powiatu Będzińskiego 2014" przy udziale dofinansowania ze środków budżetu Powiatu Będzińskiego.2014

Kolekcja pocztówek
"VIA REGIA - Droga Św. Jakuba w powiecie będzińskim"

Wydawnictwo kulturalne przygotowane zostało w ramach zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Promocja zasobów kulturalnych i dziedzictwa narodowego Powiatu Będzińskiego 2014" przy udziale dofinansowania ze środków budżetu Powiatu Będzińskiego.

2013

Z ogromną przyjemnością pragniemy Państwu zaprezentować drugą płytę projektu muzycznego GRAMY prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków.Celem naszego wydawnictwa jest wspieranie młodych, rozwijających się sławkowskich talentów muzycznych, które stanowią istotny potencjał kulturalny Powiatu Będzińskiego i miasta Sławków. Pragniemy także naszym projektem zwiększyć ich ekspresję kulturalną i aktywność artystyczną ponieważ promocja młodych artystów w prezentowanej formie jest rzadkością.
Wydawnictwo powstało w ramach zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Promocja zasobów kulturalnych i dziedzictwa narodowego Powiatu Będzińskiego 2013” przy dofinansowaniu ze środków budżetu Powiatu Będzińskiego.

Więcej informacji o naszym wydawnictwie GRAMY 2
oraz zaproszonych artystach znajdziecie Państwo na specjalnej stronie


http://www.gramy2013.stowarzyszenie-slawkow.pl


2013

Wydanie muzycznej płyty CD uczestników projektu COOLturalnej Piwnicy
https://www.facebook.com/COOLturalnaPiwnica


2013

Wydanie Fotoalbumu prac uczestników warsztatów fotograficznych
COOLturalnej Piwnicy „SŁAWKÓW w FOTOOBIEKTYWIE”

oraz
Fotoalbumu prac przedszkolaków Miejskiego Przedszkola w Sławkowie
w Konkursie plastycznym „SŁAWKÓW - MOJE MIASTO”
https://www.facebook.com/COOLturalnaPiwnica

2013

Wydanie Fotoalbumu prac uczestników warsztatów fotograficznych
COOLturalnej Piwnicy
https://www.facebook.com/COOLturalnaPiwnica

2013

Druga w Sławkowie mapa do zawodów na orientację

Stowarzyszenie „Sławków” przy współpracy kartograficznej z LimaMaps zakończyło prace wydawnicze specjalnej mapy terenu Niwa w Sławkowie przeznaczonej do sportowych lub turystycznych zawodów na orientację. Mapa jest opracowana wg. międzynarodowych standardów IOF i została zgłoszona do Polskiego Związku Orientacji Sportowej co pozwala na tym terenie organizować zawody na orientację każdej rangi, zarówno rekreacyjne jak i sportowe.

Stowarzyszenie "Sławków" dysponuje mapą tego obszaru w skali 1:7 500 oraz 1:10 000.

Mapa została wydana przez Stowarzyszenie „Sławków” w ramach zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu pn.: „Organizacja II Powiatowego Turnieju Turystycznego w Sławkowie z Biegiem na Orientację SŁAW-INO 2013 oraz zawodów otwartych dla mieszkańców powiatu będzińskiego pod nazwą Sławkowskie Marsze na Orientację SŁAW-INO 2013” dofinansowanego ze środków budżetu Powiatu Będzińskiego.
Osoby lub organizacje zainteresowane organizacją zawodów na orientację na prezentowanym terenie przy wykorzystaniu opracowanej mapy Niwy, korzystając z doskonałej bazy turystycznej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie zapraszamy do współpracy :)

2013

Wydanie kolekcjonerskiej płyty CD pt. "Chór Cantamus Domino i Przyjaciele"
w programie pt: "Kolędy i pastorałki"
przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków.


Więcej informacji na temat wydawnictwa
znajdziecie Państwo na stronie Chóru Cantamus Domino
pod adresem: http://www.chor-slawkow.pl/multimedia.html

2012

Z ogromną przyjemnością pragniemy Państwu zaprezentować pierwszą płytę projektu muzycznego GRAMY zainicjowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków.


Celem naszego wydawnictwa jest wspieranie młodych, rozwijających się sławkowskich talentów muzycznych, które stanowią istotny potencjał kulturalny Powiatu Będzińskiego i miasta Sławków. Pragniemy także naszym projektem zwiększyć ich ekspresję kulturalną i aktywność artystyczną ponieważ promocja młodych artystów w prezentowanej formie jest rzadkością.
Wydawnictwo powstało w ramach zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Promocja zasobów kulturalnych i dziedzictwa narodowego Powiatu Będzińskiego” przy dofinansowaniu ze środków budżetu Powiatu Będzińskiego.
Prezentowana płyta jest muzyczną wizytówką talentu i umiejętności zaproszonych artystów, którzy grają i tworzą w różnych stylach i gatunkach. Zbiór ten pokazuje jak bardzo różnorodna jest muzyka i jak wiele pozytywnych emocji może nieść dla jej odbiorców.
Mamy nadzieję, że nasza muzyczna propozycja zostanie przyjęta przez Państwa z życzliwością, która stanie się podstawą dla prac nad następną płytą z cyklu GRAMY.

W imieniu Wydawcy – Rafał Adamczyk
Więcej informacji o naszym projekcie kulturalnym,
płycie GRAMY oraz zaproszonych artystach
znajdziecie Państwo na specjalnej stronie


http://www.gramy2012.stowarzyszenie-slawkow.pl

2012

Pierwsza w Sławkowie mapa do zawodów na orientację

Stowarzyszenie „Sławków” przy współpracy kartograficznej z LimaMaps zakończyło prace wydawnicze specjalnej mapy terenu Dębowej Góry w Sławkowie przeznaczonej do sportowych lub turystycznych zawodów na orientację. Mapa jest opracowana wg międzynarodowych standardów IOF i została zgłoszona do Polskiego Związku Orientacji Sportowej co pozwala na tym terenie organizować zawody na orientację każdej rangi, zarówno rekreacyjne jak i sportowe.

Stowarzyszenie "Sławków" dysponuje mapą tego obszaru w skali 1:7 500 oraz 1:10 000.

Mapa została wydana przez Stowarzyszenie „Sławków” w ramach zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu pn.: „Organizacja I Powiatowego Turnieju Turystycznego w Sławkowie z Biegiem na Orientację SŁAW-INO 2012” dofinansowanego ze środków budżetu Powiatu Będzińskiego.
Osoby lub organizacje zainteresowane organizacją zawodów na orientację na prezentowanym terenie przy wykorzystaniu opracowanej mapy Dębowej Góry, korzystając z doskonałej bazy turystycznej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie zapraszamy do współpracy :)

Opracowana mapa jest pierwszym wydawnictwem kartograficznym tego typu dla terenu miasta Sławków. Dzięki tej mapie możliwe będzie organizowanie w przyszłości imprez o orientację zarówno dla mieszkańców miasta oraz powiatu jak i zawodów rangi regionalnej lub nawet ogólnopolskiej przez kluby sportowe działające licznie w tej dyscyplinie sportowej. Posiadanie tej mapy umożliwi tym samym promocję tej dyscypliny aktywności fizycznej jak i promocję turystyczną miasta Sławkowa i infrastruktury Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie w nowej dziedzinie – wyjaśnia Rafał Adamczyk,  opiekun merytoryczny I Powiatowego Turnieju Turystycznego oraz I Biegu na Orientację SŁAW-INO 2012.

2012

Czasopismo społeczno – kulturalne „Nasze Miasto”
Stowarzyszenia „Sławków”

Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu Czasopismo społeczno–kulturalne „Nasze Miasto”. Pragniemy na jego łamach przedstawiać wybrane wydarzenia z życia naszej społeczności. Wydarzenia, które mają miejsce dzięki twórczej i zaangażowanej postawie mieszkańców Sławkowa. Będziemy mówić o tych małych i dużych sprawach, wydarzeniach jednorazowych, cyklicznych lub stałej aktywności, zasługujących na utrwalenie ich w sławkowskiej świadomości. Budują one bowiem naszą tożsamość oraz stanowią fundament wielowymiarowego rozwoju naszego miasta. Uzupełniają one również w istotny sposób działalność administracji samorządowej.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków, podejmując się tego zadania obywatelskiego dziennikarstwa, pragnie nawiązać do swoich dawnych doświadczeń wydawniczych i promocyjnych. Dotyczą one między innymi wydawania w latach 2001-2002 „Eurobiuletynu”, który przybliżał Państwu kwestie dotyczące integracji Polski z Unią Europejską oraz prowadzenia w latach 2002-2007 portalu internetowego „Sławkowski Portal Aktywności Lokalnej”.

2012

Wydanie kolekcjonerskiej płyty CD pt. "Chór Cantamus Domino i Przyjaciele"
składającej się z programu pt: "Krzyżu Święty" oraz "Nie wstydź się mówić Polska"
przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków


Więcej informacji na temat wydawnictwa
znajdziecie Państwo na stronie Chóru Cantamus Domino
pod adresem: http://www.chor-slawkow.pl/multimedia.html


2011

Wydanie kalendarzyka Chóru Cantamus Domino na 2012 rok

2011
Wydanie 2 płyt CD sławkowskiego Chóru Cantamus Domino
pt: "Krzyżu Święty" oraz "Nie wstydź się mówić Polska"


2006
Przygotowanie i opublikowanie edukacyjnego folderu informacyjnego „JAK EFEKTYWNIE PORUSZAĆ SIĘ NA RYNKU PRACY?” poświęconego zagadnieniom rozwijania kwalifikacji zawodowych, funkcjonowania na rynku pracy oraz metod poszukiwania zatrudnienia, który był udostępniany uczniom szkół średnich oraz studentom szkół wyższych, absolwentom oraz osobom poszukującym pracy i osobom bezrobotnym zamieszkałym w Sławkowie.2006

Przygotowanie i opublikowanie promocyjnej multimedialnej prezentacji CD poświęconej wszystkim zasobom miasta Sławków ze szczególnym uwzględnieniem zasobów ekonomicznych i gospodarczych miasta Sławków.

2005

Folder promocyjny miasta Sławków składający się z promocyjnej okładki poświęconej historii Sławkowa wraz z mapą centrum miasta oraz 16 tematycznych wkładek poświęconych najważniejszym zasobom kulturowym, turystycznym i gospodarczym Sławkowa.


2004

Opracowanie i wydanie mapy turystycznej miasta Sławkowa dzięki uzyskanej dotacji UE w ramach Specjalnego Akcesyjnego Programu na rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich SAPARD w ramach Działania 4 dotyczącego różnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

OPIS DO MAPY TURYSTYCZNEJ 2004