2013.12.17

Informacja o wyniku zbiórki publicznej Stowarzyszenia „Sławków”

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków informuje, iż w ramach zbiórki publicznej realizowanej na podstawie Decyzji Nr WAP-V.5311.001.2013 z dnia 15.01.2013 roku, wydanej przez Starostę Będzińskiego, poprzez sprzedaż cegiełek wartościowych zebrano 2.030,00 złotych.

Pozyskane środki przeznaczone zostały na działalność edukacyjną i wychowawczą, w szczególności służącą wyrównywaniu szans rozwojowych dzieci i młodzieży oraz na działalność wspierającą lokalną kulturę i promocję dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarząd Stowarzyszenia „Sławków”