2013.04.19

Konferencja Via Regia w Sławkowie

Dwa sławkowskie kościoły (parafialny i kościółek św. Jakuba w Rynku) zostały oznaczone Muszlą św. Jakuba - międzynarodowym symbolem jednego z najstarszych i najpopularniejszcyh szlaków pielgrzymkowych Europy - Via Regia. Wcześniej odbyła się konferencja, podczas której przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków i Stowarzyszenia "Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce" podpisali list intencyjny, który wyznaczył ramowe kierunki współpracy pomiędzy obydwoma organizacjami.

Konferencja została zorganizowana przez stowarzyszenie w ramach zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przy dofinansowaniu ze środków budżetu powiatu będzińskiego. W jej trakcie dzielono się wrażeniami wprost z pielgrzymiego szlaku (pięknie opowiadał o tym Andrzej Kofluk), a także zaprezentowano przewodnik poświęcony odcinkowi szlaku prowadzącemu od Krakowa do Piekar Śląskich (wystąpienie Dariusza Jurka). Z kolei nazajutrz każdy chętny mógł wziąć udział w uroczystym otwarciu Drogi św. Jakuba na odcinku Kraków – Piekary Śląskie i przejść 11 km z Sączowa do Piekar.

Więcej informacji o wydarzeniu i galeria zdjęć - TUTAJ