2014.06.26

Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia "Sławków"

Roczne zebranie sprawozdawcze stowarzyszenia w czerwcu stało się okazją do podsumowania wszystkich działań podejmowanych w 2013 roku.

Z całą pewnością można powiedzieć, że był to kolejny, bardzo aktywny rok działalności.

Wiele działo się w ramach projektu stowarzyszenia pn.: "Coolturalna Piwnica". Były koncerty, warsztaty dla młodzieży, ukazały się wydawnictwa albumowe i płytowe. Szczegółowe informacje o Coolturalnej Piwnicy: https://www.facebook.com/COOLturalnaPiwnica

Stowarzyszenie wspierało również działalność chóru Cantamus Domino. Tu również staraniem stowarzyszenia ukazała się kolekcjonerska płyta z kolędami i pastorałkami, a jednym z najważniejszych działań była współpraca przy organizacji spektaklu słowno - muzycznego "Kazania Sejmowe ks. Piotra Skargi" w wykonaniu dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia Dariusza Wiktorowicza z towarzyszeniem chóru Cantamus Domino.

W ramach popularyzacji Drogi św. Jakuba - międzynarodowego szlaku pielgrzymkowego i turystycznego, stowarzyszenie zorganizowało wspólnie ze stowarzyszeniem "Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce" ogólnopolską konferencję.

Zorganizowano także II Powiatowy Turniej Turystyczny w Sławkowie dla młodzieży oraz otwarte marsze na orientację dla mieszkańców.

W 2013 roku została także wydana płyta muzyczna CD pt. „GRAMY cz. 2" z młodymi sławkowskimi artystami. Celem wydawnictwa jest wspieranie młodych, rozwijających się sławkowskich talentów muzycznych. Drugim celem wydawnictwa było zwiększenie ich ekspresji kulturalnej i aktywności artystycznej ponieważ promocja młodych artystów w zrealizowanej formie jest rzadkością.

Więcej informacji o wydanej w ramach zadania płycie muzycznej GRAMY cz. 2 oraz zaproszonych artystach znajduje się na specjalnej stronie:
http://www.gramy2013.stowarzyszenie-slawkow.pl

Dokładne informacje o działalności Stowarzyszenia "Sławków" znaleźć można w zamieszczonym poniżej sprawozdaniu.

PEŁNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA ZA 2013 rok:

>>>> Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia w 2013 roku