2014.05.07

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru "Naszego Miasta"

Zapraszamy do lektury nowego wydania „Naszego Miasta",
bezpłatnego czasopisma społeczno-kulturalnego aktywnych mieszkańców Sławkowa.

W numerze między innymi:

- felieton "Nasze 10 lat w Unii Europejskiej"
- reportaż ze spektaklu słowno-muzycznego "Zamyślenia Wielkopostne"
- zaproszenie na wielkie, rodzinne bieganie z mapą i kompasem!
- "Dekada Polski i Sławkowa w Unii Europejskiej" - rozmowa z Rafałem Adamczykiem
- "Pod opieką Świętego Floriana" czyli artykuł o sławkowskich strażakach
- "Harcerze zapraszają" sławkowskie dzieci i młodzież na szlaki harcerskiej przygody
- o działalności Kręgu Starszoharcerskiego w Sławkowie
- "To dla nas ważne" czyli o naszej inicjatywie pn.: "Sławkowska Akademia Talentów".