2014.03.28

To dla nas ważne - ponad 4 tys. głosów dla Sławkowskiej Akademii Talentów!

Ponad 4,2 tysiąca głosów - takie poparcie internautów uzyskał zgłoszony do plebiscytu Fundacji AVIVA - "To dla mnie ważne" pomysł realizacji w Sławkowie projektu wspierającego twórcze i wszechstronne rozwijanie dziecięcych talentów.


Idea „Sławkowskiej Akademii Talentów" jest projektem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta Sławków, zgłoszonym do udziału w trwającym kilka tygodni głosowaniu. Do plebiscytu zgłaszane były inicjatywy z całej Polski. Stawką w nim jest dotacja na realizację zgłoszonego zadania.

Projekt „Sławkowskiej Akademii Talentów" skierowany jest do dzieci w wieku 6-10 lat. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków od wielu lat realizuje projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Dostrzegając lokalne zainteresowanie rodziców zajęciami wspomagającymi rozwój swoich dzieci oraz ograniczoną dostępność do tego typu zajęć dla młodszych dzieci pomysłodawcy postanowili, wspólnie z innymi sławkowskimi organizacjami społecznymi opracować program edukacyjny mający na celu wspieranie rozwoju dzieci w kilku dziedzinach.

Projekt zakłada przeprowadzenie programu edukacyjnego dla dzieci w kilku modułach:

  • „Kreatywnie każdego dnia" - program zajęć pedagogicznych i psychologicznych mających na celu pobudzenie kreatywności i pomysłowości dzieci, rozwój ich wyobraźni przy współudziale z rodzicami,
  • „Kulturalna dusza" - program warsztatów kulturalnych (teatralnych, tanecznych i plastycznych) zmierzających do rozbudzenia i rozwoju zainteresowań dzieci aktywnością artystyczną przy udziale rodziców,
  • „Aktywna postawa" - program zajęć i warsztatów plenerowych mających na celu rozwinięcie zaradności dzieci, współpracy w grupie rówieśniczej oraz aktywnych obywatelskich postaw,
  • „Sportowa forma" - program zajęć rozwijających sprawność fizyczną i ruchową dzieci oraz promujących aktywne spędzanie czasu wolnego dzieci z rodzicami poprzez organizację rodzinnych zawodów sportowych.

Celem pomysłu jest także wyrównanie szans rozwojowych dzieci Sławkowa w porównaniu z dziećmi dużych miast. Uczestnictwo najmłodszych w zajęciach i warsztatach umożliwi również rodzicom sprawdzenie ich predyspozycji w wybranych dziedzinach oraz rozwinięcie umiejętności aktywnego wspólnego spędzania czasu wolnego. Organizatorzy chcą, by po całym cyklu zajęć rodzice zdobyli wiedzę w zakresie uzdolnień swojego dziecka tak, by móc rozwijać je w przyszłości.

„Sławkowska Akademia Talentów" zakłada ścisłą współpracę z pedagogami, psychologami i instruktorami kultury, instruktorami harcerskimi i harcerzami (Ósma PDDH ZHP w Sławkowie „Złota Ósemka"), czy trenerami sportu (Uczniowski Klub Sportowy w Sławkowie).

Inicjatywa stowarzyszenia uzyskała ostatecznie 4216 głosów. Nie wystarczyło to co prawda do zwycięstwa w plebiscycie, ale pokazuje, jak dużą sympatią wśród mieszkańców cieszy się pomysł akademii rozwijającej talenty najmłodszych. Ostatecznego wyboru projektów do realizacji (co wiąże się z dofinansowaniem przedsięwzięcia) dokona specjalnie powołane przez Fundację AVIVA jury.

Niezależnie od ostatecznego wyniku tegorocznego konkursu Fundacji AVIVY "To dla mnie ważne" już dziś zapowiadamy podjęcie wszelkich działań, aby ten projekt na terenie Sławkowa mógł zostać w przyszłości zrealizowany.