2014.02.22

Dotacje dla Stowarzyszenia "Sławków" z budżetu powiatu będzińskiego
w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych
 
 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków pozyskało dwie dotacje z budżetu powiatu będzińskiego w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych na 2014 rok.

Pierwsza dotacja w wysokości 6 tys zł dotyczy realizacji projektu w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a jego głównym celem jest zwiększenie zakresu promocji zasobów kulturalnych i dziedzictwa narodowego Powiatu Będzińskiego przy zastosowaniu tradycyjnych i medialnych form przekazu informacji przy jednoczesnym zaangażowaniu społeczności powiatowej. W ramach projektu zostaną zrealizowane działania służące promocji zasobów dziedzictwa kulturowego powiatu będzińskiego na Drodze Św. Jakuba VIA REGIA ze szczególnym uwzględnieniem Sławkowa oraz promocja aktywności artystycznej Chóru Cantamus Domino.

Druga dotacja w wysokości 4,5 tys. zł dotyczy dziedziny kultury fizycznej i sportu, a jego głównym celem jest promocja aktywnych form spędzania czasu i czynnego wypoczynku wśród mieszkańców Powiatu Będzińskiego poprzez organizację trzeciej edycji drużynowych zawodów sportowo - turystycznych dla młodzieżowych zespołów gimnazjalnych z gmin Powiatu Będzińskiego w ramach III Powiatowego Turnieju Turystycznego w Sławkowie oraz 2 edycji (wiosennej i jesiennej) zawodów otwartych dla mieszkańców powiatu będzińskiego pod nazwą Sławkowskie Marsze na Orientację SŁAW-INO 2014.


Zarząd Stowarzyszenia „Sławków"