2014.02.20

Chór Cantamus Domino nagrodzony


Sławkowski chór Cantamus Domino znalazł się wśród tegorocznych laureatów Nagród Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury.
 

Wyróżnienia dla osób i podmiotów szczególnie zasłużonych dla życia kulturalnego i artystycznego powiatu przyznawane są od 2001 roku. Jednym z ważnych czynników decydujących o przyznaniu wyróżnienia jest wkład w artystyczną i kulturalną promocję powiatu w regionie, kraju i poza jego granicami.
 

Chór Cantamus Domino zyskał pozytywną ocenę komisji opiniującej wnioski i otrzymał wyróżnienie za całokształt dotychczasowej, rozpoczętej w 2009 roku działalności prowadzonej pod kierownictwem Małgorzaty Kostki. Jego członkowie uczestniczą w wydarzeniach artystycznych organizowanych na terenie Sławkowa, powiatu będzińskiego, województwa śląskiego i małopolskiego. Miarą sukcesów są czołowe miejsca chóru w organizowanych konkursach, od regionalnych po międzynarodowe. Ostatnim sukcesem jest zajęcie trzeciego miejsca w swojej kategorii na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie w styczniu tego roku. Chór wielokrotnie koncertował też za granicą - we Francji, w Republice Czeskiej i na Ukrainie.
 

- Chciałbym złożyć najserdeczniejsze gratulacje wszystkim członkom chóru, których ciężka praca znajduje swoje odbicie w kolejnych sukcesach. Śmiało można powiedzieć, że Cantamus Domino to dziś więcej niż tylko grupa ludzi, których połączyła miłość do śpiewu. Chór stał się wszak jedną z ważnych wizytówek naszego miasta. Wszystkim podmiotom wyróżnionym Nagrodą Starosty Będzińskiego wraz z gratulacjami składam też najserdeczniejsze życzenia dalszego rozwoju artystycznego - mówi Rafał Adamczyk, wicestarosta będziński.