2014.02.19

Coolturalna Piwnica i Chór Cantamus Domino na stronie internetowej Prezydenta RP!
Dwie sławkowskie inicjatywy lokalne znalazły się na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Mowa o Coolturalnej Piwnicy i Chórze Cantamus Domino, które zyskały uznanie Sekretariatu Witryny i zostały umieszczone w zakładce oficjalnej strony Prezydenta RP. 
Czym jest Witryna Obywatelska? To miejsce gromadzenia dobrych, wzorcowych praktyk, podzielonych na trzy kategorie: Wspólnota Obywatelska (zawiera inicjatywy związane ze zwiększaniem udziału obywateli w realizacji zadań samorządowych), Partnerstwo Samorządów (wspólna realizacja zadań przez kilka jednostek samorządowych) oraz Obywatelska Inicjatywa Lokalna (stanowiąca bazę przedsięwzięć, których realizacja ma na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych). Celem witryny jest promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk. Warto dodać, że w skali całego województwa śląskiego na tej ogólnopolskiej liście znajduje się zaledwie piętnaście przedsięwzięć w kategorii Obywatelska Inicjatywa Lokalna (wg stanu na 19 lutego 2014 r.)

 

Zgłoszenia do sekretariatu witryny projektu Coolturalnej Piwnicy i Chóru Cantamus Domino dokonało Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków.

 

Opisy projektów na stronie internetowej Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego dostępne są pod poniższymi linkami:

http://www.prezydent.pl/witryna-obywatelska/witryna-obywatelska/projekt,256.html

http://www.prezydent.pl/witryna-obywatelska/witryna-obywatelska/projekt,257.html